کوالیسر فیلتر

کوالیسر فیلتر
موجود

خلاصه


در لغت کوالیس به معنای اتحاد یونیت های کوچکتر و تبدیل به یک واحد بزرگتر است. کوالیسر ها در جداسازی قطرات آب و روغن از هوای فشرده و همچنین ذرات جامد همچون زنگ زدگی، براده های جوشکاری و ...... استفاده می‌شوند.
بطور کلی در سیستم کوالیسر، از سیستم فیلتراسیون در مسیر معکوس از داخل به خارج استفاده می‌شود.
در ساخت کوالیسرها همچون فیلترهای استوانه ای دیگر بر اساس نیاز مصرف از فایبرهای خاص و بسیار حساس با دقت بالا در یک شبکه و پوشش خاص استفاده می‌گردد.
بطور کلی کوالیسرها در مسیر هوای فشرده و جهت ممانعت از ورود یا خروج رطوبت و روغن از یک مرحله به مرحله دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرند.
کوالیسرها به دلیل نوع ساختار و مواد اولیه مصرفی در تولید آن و روشهای تولید به گروه فیلترهای صنعتی مصرفی در خطوط هوا در کلیه صنایع تعلق داشته و از نظر قیمت بر اساس کیفیت متنوع می‌باشند.

لیست نظرات

    5/5 0 0 0

ارسال نظرات

محصولات مرتبط