ونت فیلتر

ونت فیلتر
موجود

خلاصه

Vent Filter


فیلتر ونت (Vent)
فیلتر Vent که در زبان عامیانه به تهویه معروف می‌باشد از جنس PTFE و یا PVDF می‌باشد. از مسئولیت‌های فیلترهای مصرفی بر روی مخازن و اتوکلاوها در راستای شکستن خلاء، حذف و جداسازی ذرات از هوای داخل مخزن قبل از خروج از فیلتر و یا عاری از ذره و میکروب کردن هوای ورودی به داخل مخزن می‌باشد.
فیلترهای Vent گاه آبگریز و گاه آب دوست انتخاب می‌گردند که بخش آب دوست در پروسه‌های بیوتکنولوژی استفاده می‌گردد و در این مقاله مورد بحث قرار نمی‌گیرد.
این فیلترها از قابلیت بالای استریل توسط بخار در محل مصرف و یا در اتوکلاو برخوردار می‌باشند.
هدف اصلی از مصرف این فیلترها تثبیت فشار محیطی در تانک و استریل نگهداشتن آن است.
بطور کلی این نوع فیلتر بصورت پیچی در مقطع آداپتور و در سایز 135P/"2/1 تولید می‌گردد.
عدم انتخاب صحیح این فیلتر عامل مهم در جمع شدن مخازن و صدمه به خطوط تولید می‌باشد.

لیست نظرات

    5/5 0 0 0

ارسال نظرات

محصولات مرتبط