فیلتراسیون خطوط تولید

فیلتراسیون خطوط تولید

فیلتراسیون خطوط تولید

فیلتراسیون خطوط تولید
 

 •  فیلتر چیست؟
فیلتر غشاء متخلخلی است که در فرایند جداسازی یا تغلیظ مورد استفاده قرار می‌گیرد. مهم‌ترین ویژگی فیلترها، داشتن خلل و فُرج‌هایی با اندازه‌ و ابعاد مشخص است، به همین دلیل، فیلتر را یک محیط متخلخل می‌نامند. سوراخ‌ها درصد بسیار زیادی از حجم فیلتـر را در بر می‌گیرند و شبکه پیچیده‌ای از حفره‌ها را می‌سازند.
فیلترها می‌توانند از جنس پلیمـر، سرامیک، PTFE، PES و .......
 
 • فیلتراسیون
فیلتراسیون، فرایندی است که در آن یک سیال (مایع، گاز، هوا) به دلیل اختلاف فشار یا اختلاف پتانسیل الکتریکی و یا اختلاف غلظت از فیلتر عبور می‌کند. با انجام عمل فیلتراسیون ذراتی که از اندازه حفره‌های فیلتر کوچک‌تر هستند از آن عبور کرده و ذرات با اندازه بزرگ‌تر، از سیال جدا شده و در پشت فیلتر می‌مانند.
 
 • عوامل مؤثر در فیلتراسیون
 • اندازه حفرات فیلتر
 •    اختلاف فشار
که در مقاله دیگری بطور مشروح توضیح داده شده است.
 
 • انواع فیلتراسیون
 
 • میکروفیلتراسیون
  میکروفیلتراسیون فرایندی است که برای جداسازی ذرات، جامدات معلق کوچک و موادی دیگر مثل باکتری‌ها و کیست‌ها و مولکول‌هـا و ذراتی بزرگتر از 0.2 میکرون استفاده می‌شود.
 
 •  الترا فیلتراسیون 
در الترا فیلتراسیون مولکول‌هایی بزرگ‌تر از 0.005 میکرون جدا می‌شوند. ابعاد حفره‌های فیلتر بین 2 تا 50 نانومتر است. این فرایند برای جداسازی و تغلیظ مواد کلوئیدی و سوسپانسیونی به کار می‌رود.
 
 • اسمز معکوس 
  اسمز معکوس فرایندی است که آب در اثر اختلاف فشار از یک غشای نازک عبور می‌کند تا محتویات و مواد معدنی شامل نمک، ویروس‌ها، سموم و سایر ترکیبات آلوده غیر آلی را جدا کند و اتم ها و مولکول‌هایی در مقیاس کوچکتر از 0.001 میکرون را در محدوده یونی جدا می‌کند.
  اسمز معکوس تکنیکی است که در دیالیز طبی هم از آن استفاده می‌شود. دیالیز مورد استفاده‌ افرادی است که مشکل کلیوی دارند. عملکرد کلیه‌ها در تصفیه خون و جداسازی مواد زائد مثل اوره و آب و خروج آنها به شکل ادرار از بدن می‌باشد. یک دستگاه دیالیز به تقلید از عملکرد کلیه‌ها، کار می‌کند. خون از بدن عبور کرده، وارد دستگاه دیالیز شده و از سیستم اسمزی عبور می‌کند تا مواد زائد از آن جدا شود و خون تصفیه شده دوباره به بدن برگردد .
 
 •  نانو فیلتراسیون 
  ابعاد حفره‌های نانوفیلتر بین 0.5 تا 2 نانومتر است. روش نانو فیلتراسیون طی چند سال گذشته رونق گرفته است. در نانو فیلتراسیون، جداسازی بر اساس اندازه مولکول صورت می‌گیرد. اساساً این روش جهت حذف اجزاء آلی، نظیر آلوده‌کننده‌هایی در اندازه میکرونی و یون‌های چند ظرفیتی می‌باشد.
           از دیگر کاربردهای نانو فیلتراسیون می‌توان به حذف مواد شیمیایی که به منظور کشتن موجودات مضر به آب اضافه شده‌اند، حذف فلزات سنگین مانند جیوه، تصفیه‌ آب‌های مصرفی، رنگ‌زدایی و حذف آلوده‌کننده‌ها اشاره کرد.
نانو فیلتراسیون می‌تواند تقریباً از هر منبع آبی، آب پاک بوجود آورد و تمام باکتری‌های موجود در آب را حذف کند.
تکنولوژی نانو در سال‌های اخیر در کشور عزیزمان علاوه بر بخش‌های فیلتر، در بخش‌هایی همچون سطوح مصرفی نیز در حذف آلودگی تأثیر بسزایی داشته است.