نمونه ای از معتبر سازی محصولات عرضه شده

نمونه ای از معتبر سازی محصولات عرضه شده

در نتیجه انجام تست های فیلتر مطالبی در خصوص معتبر سازی آنها ارائه می‌گردد که در این مقاله به یکی از آنها اشاره می‌گردد:

نمونه ای از تست و Certificate محصولات

نمونه ای از تست و Certificate محصولات

نمــونه ای از تســت و Certificate محصولاتــی که در صنایــع مختلف ذکر شـده در مقـالات استــفاده می‌گــردند...

کاربرد فیلترها در صنایع مختلف

کاربرد فیلترها در صنایع مختلف

انواع کاربرد فیلتر در صنایع مختلف: - صنعت آب و فاضلاب - صنایع غذایی - صنایع داروسازی - تصفیه هوا و خالص‌سازی گازها و عاری از ذره نمودن بخار

مواد اولیه فیلترهای هوای ورودی

مواد اولیه فیلترهای هوای ورودی

استفاده از مواد مختلف و ترکیب آنها با یکدیگر، با توجه به نوع استفاده از آنها و اینکه برای چه منظوری مورد استفاده قرار گیرد، انواع مختلف فیلتر ساخته شده است و غشاء یا مدیا مورد استفاده در فیلتر باید شرایط زیر را داشته باشد: * افت فشار اولیه بسیار پایین * طول عمر بالا و مقاومت مناسب در فشارهای بالا * سطح فیلتراسیون مناسب * ظرفیت غبارگیری بالا

انتخاب یک فیلتر مناسب

انتخاب یک فیلتر مناسب

انتخاب یک فیلتر مناسب :   دو عامـل مهم کــه در انتخـاب نوع فیــلتر و کارکــرد آن مؤثــر می‌بـاشد عبـارت اســت از :

فیلتراسیون خطوط تولید

فیلتراسیون خطوط تولید

فیلتر غشاء متخلخلی است که در فرایند جداسازی یا تغلیظ مورد استفاده قرار می‌گیرد. مهم‌ترین ویژگی فیلترها، داشتن خلل و فُرج‌هایی با اندازه‌ و ابعاد مشخص است، به همین دلیل، فیلتر را یک محیط متخلخل می‌نامند. سوراخ‌ها درصد بسیار زیادی از حجم فیلتـر را در بر می‌گیرند و شبکه پیچیده‌ای از حفره‌ها را می‌سازند. فیلترها می‌توانند از جنس پلیمـر، سرامیک، PTFE، PES و .......